หน้าแรก     อาจารย์     หลักสูตร     กิจกรรม     ข่าวสารประชาสัมพันธ์     ข่าวสารศิษย์เก่า     งานวิจัยคณะ   
   กิจกรรม
   รับน้อง 53 ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. ๓๒
   รับน้องปลอดเหล้า 53
   ประธานนักศึกษา คณะบัญชี ประจำปี 2553
   “การแข่งขันตอบปัญหาและทักษะวิชาชีพบัญชี”
   ชมรมศิษย์เก่าคณะบัญชี
   "โครงการเส้นทางใหม่สู่วิชาชีพบัญชี”
   โครงการศึกษาดูงานผู้ประกอบการ
   โครงการบัญชีส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
   จัดเลี้ยงโรงทาน
   ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2554
   รับน้องปลอดเหล้า 54
   งานเทศการเข้าพรรษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางประจำปี 2554
   โครงการบัญชีส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
   โครงการการแข่งขันประกวดการจัดทำแผนการตลาด (Marketing Plan)
   Angle Goodbye Senior คณะบัญชี
   รำลึกพระคุณครู
   ฟังเทศน์ในเทศกาลเข้าพรรษา
   กิจกรรมซ้อมเชียร์ปี 55
   “พี่พาน้องเข้าวัดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ”
   “บัญชีส่งเสริมสุขภาพ”
   เชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่.....ใฝ่รู้" ปี 2556
   ปัญญาชน...คนทำดี
   โครงการกระดานดำกับกระทิงแดงปีที่12
   บทความทางวิชาการ
   เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   โครงการ"คัดเลือกนักศึกษาดีเด่นของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ พุทธศักราช 2556"
   ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและชมนิทรรศการ "ABC งานวิจัยดีที่พื้นที่ต้องการ"
   ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ อุดมศึกษาพระเกียรติฯ ครั้งที่14 ประจำปี 2556
   ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมวิชาการนานาชาติ
   ขอเชิญร่วมเสนอผลงาน/โครงการวิจัย เพื่อคัดเลือกรับรางวัล"SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2556"
   โครงการคัดลือกนักศึกษาเข้ารับทุน "กองทุน เต็ม-ยรรยง วรากรวรวุฒิ" 2556
   ความร่วมมือของหลักสูตรและทุนการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเซี่ยเหมิน กับมหาลัยไทยในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
   ขอเชิญนักศึกษาคณะบัญชีเข้าร่วมงาน "วันความปลอดภัย สายงานปฎิบัติการจัดหาและคลัง หน่วยธุรกิจน้ำมัน"
   รายชื่อนักศึกษา เรียนดี - กิจกรรมเด่น - คุรธรรมจริยธรรมดีเยี่ยม
   เชิญนักศึกษาคณะบัญชีร่วมพิธีการ รำลึกพระคุณครู 2556
   กิจกรรมนักศึกษาคณะบัญชีที่เข้าร่วมทั้งภายใน-ภายนอก
   ปฏิทินกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2556