หน้าแรก เข้าสู่ระบบ
การประกันคุณภาพ
 เอกสารเผยแพร่
No.  หัวข้อ ตอบ แสดง
 ร่างเกณฑ์ประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ (สมศ.) ฉบับวันที่ 17 มิ.ย. 2557
 โดย อ.จิรนันท์ บุพพัณหสมัย   »  14 ส.ค. 2557 00:31
834 
 ฉบับร่าง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2557
 โดย อ.จิรนันท์ บุพพัณหสมัย   »  24 มิ.ย. 2557 11:39
770 
 ร่างการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
 โดย อ.ชมพูนุท ปิงแก้ว   »  18 มิ.ย. 2557 10:49
469 
 คู่มือการประกันคุณภาพ รอบปีการศึกษา 2556
 โดย อ.จิรนันท์ บุพพัณหสมัย   »  18 มิ.ย. 2557 10:41
420