• title


ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุม / สัมมนาวิชาการ
รางวัล "SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2556"

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 2475 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านทรัพยากรมนษย์

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 2268 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 2238 ครั้ง

กิจกรรม
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาส ๑๒ สิงหา มหาราชินี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 23 ครั้ง

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางจัดกิจกรรมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญหล่อเทียนพรรษา ตักบาตรพระ ๑๐๘ , สาธิตวิธี

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเข้าร่วมงานประชุมสภากาแฟหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเข้าร่วมงานประชุมสภากาแฟหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดลำปาง โดยมีอาจารย์อนงค์วรรณ อุประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์เรืองฤทธิ์ นภา

สร้างเมื่อ พุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 119 ครั้ง

กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ LIT&LCCT ครั้งที่ 3 สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ LIT & LCCT ครั้งที่ 3 โดยมี ดร.นิมิตร จิวะสันติการ อธิการบดีผู้ก่อตั้งฯ เป็นประธ

สร้างเมื่อ พุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 146 ครั้ง

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางจัดพิธีรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางจัดพิธีรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง และนำคณาจา

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 238 ครั้ง


วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College (LIT)
173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง