กิจกรรม

พิธีรำลึกพระคุณครู

พิธีรำลึกพระคุณครู

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางจัดพิธีรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2557 นำโดยอาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ...

อังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 54 ครั้ง

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันเข้าพรรษา

สำนักส่งเสริมกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา โดยมีการทำบุญใส่บาตร ๑๐๘ , หล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ร่วมทำขนมเทียนและอาหา...

ศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 58 ครั้ง

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์(เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1

พิธีมอบเกียรติบัตร ผู้เข้าอบรมมัคคุเทศก์(เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ผ่านการการอบรมมัคคุเทศก์(เฉพาะพื้นที่) รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพ...

ศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 60 ครั้ง

อ่านทั้งหมด...วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College (LIT)

173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง