กิจกรรม

LIT MBA  จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง

LIT MBA จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของธุรกิจไทยในยุค AEC"

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับนักศึกษา LIT MBA และ ชมรมศิษย์เก่า LIT จัดสัมมนาบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของธุรกิจไทยในยุ...

จันทร์ที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2557 13 ครั้ง

LIT-บริการวิชาการ

LIT-บริการวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง นำโดย อาจารย์ชัยวัฒน์ สมศรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ LIT ให้การบริการวิชาการ ในหัวข้อ "ฺBasic Android Ap...

จันทร์ที่ 01 กันยายน พ.ศ. 2557 14 ครั้ง

เชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง

เชิญชวนเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางและแนวทางการปรับตัวของธุรกิจไทยในยุค AEC"

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง นักศึกษา MBA และสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ขอเชิญร่วมรับฟัง การบรรยายพิเศษเรื่อง "ทิศทางและแนวทางการปรับตัวข...

พฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 91 ครั้ง

อ่านทั้งหมด...วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College (LIT)

173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง