กิจกรรม

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดกิจกรรมการกำหนดอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดกิจกรรมการกำหนดอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง และบริษัท เท็น คอนซัลแตนท์ จำกัด จัดกิจกรรม "การกำหนดอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหว...

พุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 12 ครั้ง

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราชซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุล จ...

พุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557 12 ครั้ง

คณะบัญชีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดโครงการเส้นทางใหม่สู่วิชาชีพบัญชี

คณะบัญชีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดโครงการเส้นทางใหม่สู่วิชาชีพบัญชี

คณะบัญชี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดโครงการเส้นทางใหม่สู่วิชาชีพบัญชี โดยการจัดอบรม "เตรียมความพร้อมให้กับนักบัญชีพร้อมรับมือในยุคประชาคมอาเซียน...

ศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557 101 ครั้ง

อ่านทั้งหมด...วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College (LIT)

173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง