• title
  • title
  • title
  • title

สามารถกรอกข้อมูล เพื่อขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้แล้ว

ประชุม / สัมมนาวิชาการ
รางวัล "SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2556"

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 1935 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านทรัพยากรมนษย์

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 1816 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 1804 ครั้ง

กิจกรรม
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมจัดกิจกรรม "การประชุมสรุปการกำหนดอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง" วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับ บริษัท เท็น คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมจัดกิจกรรม "การประชุมสรุปการกำหนดอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง" ครั้งที่ ๓ โดยการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (I

สร้างเมื่อ อังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมรับทุนการศึกษาจากองค์กรอิสระ มูลนิธีเชียงใหม่ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมรับทุนการศึกษาจากองค์กรอิสระ มูลนิธิเชียงใหม่ โดยหัวหน้าหลักสูตร Mr.Mark Oppenheimer เป็นผู้มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ เม

สร้างเมื่อ อังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมแสดงความจงรักภักดี จุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวา มหาราช คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดลำปาง แสดงความจงรักภักดี จุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จำนวนผู้เข้าชม 1324 ครั้ง

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษา 9 สถาบัน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา 9 สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 - 4 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเนชั่น จ.ลำปาง และเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬา 9

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จำนวนผู้เข้าชม 1311 ครั้ง

ความร่วมมือทางวิชาการวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง และ มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหาร และอาจารย์มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน ( Yunnan Minzu University ) เดินทางมาเยี่ยมชมและห

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 08 ธันวาคม พ.ศ. 2557

จำนวนผู้เข้าชม 1298 ครั้ง

×

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College (LIT)
173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง