• title
  • title

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุม / สัมมนาวิชาการ
รางวัล "SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2556"

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 2279 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านทรัพยากรมนษย์

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 2106 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 2084 ครั้ง

กิจกรรม
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางและโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสภากาแฟฯ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสภากาแฟสภาการศึกษา จังหวัดลำปาง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดีวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำป

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 29 ครั้ง

LIT – จัดกิจกรรมการประกวดดาวเดือนวิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางจัดกิจกรรม Freshy Night เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 และมีการคัดเลือกตัวแทนนักศึกษารับตำแหน่งดาวและเดือนของวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอันธิกา ชินวง

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 31 ครั้ง

LIT-จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 "LIT New Gen 2." คนรุ่นใหม่ หัวใจไร้แอลกอฮอล์ ครั้งที่ 12 โดยมี อาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมลุ

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 62 ครั้ง

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดี เป็นประธานในพิธี กล่าวต้อนรับให้โอวาทแก่นักศึกษา , ให้ความรู้ด้านการเ

สร้างเมื่อ ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 74 ครั้ง

LIT – จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที

สร้างเมื่อ พุธที่ 03 มิถุนายน พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 162 ครั้ง


วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College (LIT)
173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง