• title


ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุม / สัมมนาวิชาการ
รางวัล "SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2556"

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 2624 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านทรัพยากรมนษย์

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 2415 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 2397 ครั้ง

กิจกรรม
LIT & LCCT ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร.นิมิตร จิวะสันติการ คณะอาจารย์ บุคลากรวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง และโรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ดร.นิมิตร จิวะสันติการ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง LCCT Group โดยพร้อมเพียงกัน ณ อาคารวิทยบริก

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง

ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ในโครงการ "ปั้นฝันเดอะบัณฑิต" ปีที่ 2 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา LIT และบุคคลทั่วไป ติดตามชมรายการปั้นฝันเดอะบัณฑิต ปีที่2 ทุกวันเสาร์ เวลา 15.00 - 16.00 ที่ช่อง NOW26 และร่วมส่งกำลังใจให้กับตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยอินเ

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 24 ครั้ง

LIT - โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี 9 คณะอาจารย์ และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกับ บริษัท เดอเบล จำกัด สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำโครงการจิตอาสา ภายใต้โครงการห้องสมุดพี่ให้น้อง ปี 9 และร้านโก๋กาแฟ ร่

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง

LIT - ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ บุคลากรวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง พร้อมหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมร

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 21 ครั้ง

LIT MBA - บรรยายพิเศษ โหงวเฮ้ง-ฮวงจุ้ย กับการทำธุรกิจให้รุ่งเรืองในยุค AEC หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยอินเตอร์เทคบำปาง "LIT MBA" โดยมี ดร.นิมิตร จิวะสันติการ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง เป็นประธานในพิธี กล่าวเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ และร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เร

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 20 ครั้ง

×

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College (LIT)
173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง