• title
  • title
  • title

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุม / สัมมนาวิชาการ
รางวัล "SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2556"

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 2044 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านทรัพยากรมนษย์

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 1930 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 1924 ครั้ง

กิจกรรม
LIT – คว้ารางวัลการเขียนแผนการตลาด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท จากการแข่งขันการเขียนแผนการตลาด หอการค้าจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 44 ครั้ง

LIT – โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน อาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง นำคณะอาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาชุมชน สร้างฝายชะลอน้ำ บริจาคเสื้อผ้า ของอุปโภคบริโภค แล

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 40 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุน วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ประจำปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุน ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 18 คน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนเรียนดี จำนวน 10 ทุน และทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 8 ทุน ม

สร้างเมื่อ ศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง

อดีตเลขาธิการอาเซียนชื่นชม ขบวนรถม้าบัณฑิตอินเตอร์เทคลำปาง ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก             อดีตเลขาธิการอาเซียนชื่นชม ขบวนรถม้าบัณฑิตอินเตอร์เทคลำปาง ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก “The Longest-Largest Horse-Drawn Graduation Procession in The World&rdquo

สร้างเมื่อ ศุกร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 95 ครั้ง

LIT – คว้ารางวัลชนะเลิศโครงการมิตรแท้โชว์ห่วย คณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง  ร่วมกับ  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)   จัดทำโครงการ    "โครงการมิตรแท้โชว์ห่วย "   เป็นโครงก

สร้างเมื่อ อังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 67 ครั้ง


วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College (LIT)
173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง