• title
  • title
  • title

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประชุม / สัมมนาวิชาการ
รางวัล "SEAMEO-JASPER Research Award ประจำปี 2556"

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 2108 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนงานวิจัยด้านทรัพยากรมนษย์

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 2005 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สร้างเมื่อ 25 มิถุนายน 2556

จำนวนผู้เข้าชม 1984 ครั้ง

กิจกรรม
LIT – การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจรครั้งที่4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ พรนิมิตร อธิการบดี ดร.กรวิก พรนิมิตร รองอธิการบดี พร้อมคณะอาจารย์และบุคลากรวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจรเขตภาคเหนือตอนบน ครั้งที่4 นำโ

สร้างเมื่อ พุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 52 ครั้ง

วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเชิญร่วมส่งผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางร่วมเป็นสมาชิก “เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเบญจมิตร”ได้รับการก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 โดยประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกผู้ก่อตั้ง 5 แห่ง ได้แก่ มหา

สร้างเมื่อ พุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 61 ครั้ง

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางเปิดรับสมัครนักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท LIT MBA ประจำปีการศึกษา 2558 "เปิดสอนเสริมเพิ่มเติม รายวิชาหมวดบัญชี การเงิน จำนวน 15 หน่วยกิต ซึ่งรายวิชาสอดคล้องตามหลั

สร้างเมื่อ ศุกร์ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 106 ครั้ง

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้ารับรางวัลจากหอการค้าจังหวัดลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท จากการแข่งขันการเขียนแผนการตลาด หอการค้าจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7 &ldquo

สร้างเมื่อ ศุกร์ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 95 ครั้ง

LIT – คว้ารางวัลการเขียนแผนการตลาด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท จากการแข่งขันการเขียนแผนการตลาด หอการค้าจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 7

สร้างเมื่อ จันทร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

จำนวนผู้เข้าชม 134 ครั้ง


วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง Lampang Inter-Tech College (LIT)
173/1 ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
เบอร์โทรศัพท์ 054-811603, 054-811604, 054-811610, 054-811606 Fax 054-811602
พัฒนาโดย หน่วยงานสารสนเทศและเทคโนโลยี วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง